Špeciálny obalový materiál

Špeciálne typy obalových materiálov a doplnkov

Špeciálny obalový materiál

Špeciálne papiere

BranoSeal

Papier alebo vlnitá lepenka so studeným uzatváraním

BranoPearl

Priľnavý papier so silikónom

BranoGrip

Jedno, alebo obojstranný protišmykový papier

Patenhaut 

Ťažko horľavý sulfátový papier