Indikátory

Umožňujú zaznamenať porušenie dojednaných prepravných podmienok - preklopenie, náraz, zvýšenú teplotu alebo vlhkosť

 Charakteristika

Aby sme mali informáciu o kvalite obalu a o spôsobe akým sa manipuluje s prepravovaným tovarom, používajú sa indikátory.

Chemické indikátory otrasu

Princíp je jednoduchý. Indikátor je silno držiaca nálepka so sklenenou trubičkou. V neviditeľnom priestore tejto trubičky je ukrytá červená kvapalina. Ak sa s prepravovaným tovarom zaobchádza spôsobom, ktorý nezodpovedá vopred stanoveným pokynom, kvapalina natrvalo zafarbí trubičku. Indikátor sa súčasne s varovnou nálepkou s pokynmi k manipulácii nalepí pred odoslaním na každý obal.

Tieto indikátory sa vyrábajú v rôznych prevedeniach, ktoré sa od seba líšia citlivosťou udávanou v G. Ich citlivosť sa pohybuje od 25G do 100g.

Mechanické Indikátory otrasu (Shockwatch 2)

Na rozdiel od chemických indikátorov, ktoré sú aktívne od okamihu ich výroby, mechanické indikátory sa aktivujú až v okamihu ich aplikácie (nalepenia) na sledovanú zásielku. Vďaka tomu umožňujú sledovanie oveľa citlivejších otrasov bez rizika nechcenej predčasnej aktivácie. Každý indikátor má na sebe vytlačený jedinečný kód, ktorý sa zapisuje aj do prepravných dokumentov. Vďaka tomu sa nemôže stať, že by prepravca už aktivovaný indikátor zamenil, resp. táto zámena by bola veľmi jednoducho identifikovateľná.

Citlivosť týchto indikátorov sa pohybuje od 5G do 25G.

Orientačná tabuľka citlivostí pre chemické a mechanické indikátory:

Indikátor vlhkosti
Indikuje relatívnu vlhkosť v obale, miestnosti atď. Aktuálnu vlhkosť odčítame na farebných terčíkoch umiestnených na kartónoch v tvare kruhu alebo obdĺžnika.

Indikátor náklonu/preklopenia
Svoju zásielku máte pod kontrolou. Indikátor naklonenia/preklopenia vám ukáže, ak boli porušené dojednané prepravné podmienky. Existuje niekoľko variantov týchto indikátorov.

Indikátor preklopenia v sebe obsahuje nemagnetický kovový disk, ktorý je uložený v plastovom lôžku. Ak počas prepravy dôjde k preklopeniu zásielky približne o 80 stupňov, kovový disk z lôžka vypadne a odhalí červenú plôšku, ktorá nás na prvý pohľad informuje o tom, že došlo k nechcenému preklopeniu zásielky.

Indikátor náklonu Tip N tell má prednú stranu z červeného plastu a je na nej komora v tvare dohora smerujúcej šípky. Tá je ohraničená kovovým pásikom a smerom dole vybieha do dvoch guľatých komôr naplnených modrými zrnkami. Pri aktivácii indikátora sa odstráni kovový pásik. Pri nesprávnom naklonení tovaru sa vysypú zrniečka zo svojej pôvodnej polohy hore do špičky šípky a tam sa zachytia na samolepiacej zadnej strane.