Bariérové fólie

Fólie s vrstvou hliníka vyuzívané pri zámorskej preprave

Charakteristika:

Materiály neprepúšťajúce vodnú paru. Bezpečná ochrana vo všetkých klimatických zónach.

Balenie proti klimatickým vplyvom, dlhodobé uskladnenie a zámorské balenie.

Koróziou ohrozené výrobky musia byť pri námornej doprave, preprave do polárnych a tropických oblastí ako i pre dlhodobé skladovanie chránené spoľahlivým obalom. Ochrana proti vplyvom podnebia pozostáva z bariéry neprepúšťajúcej vodnú paru a dostatočného množstva vysúšadla. Navrhované materiálové komponenty sú hospodárne, lebo sú vzájomne optimálne zharmonizované.

V dôsledku svojej nepatrnej váhy šetria dovozné náklady a náklady na konzerváciu a dekonzerváciu odpadajú úplne.

PROPAMETIC

PROPAMETIC barierové fólie sú viacvrstvové výrobky. Vyrobené kombináciou 3 technických materiálov, ktoré vytvárajú veľmi silnú bariéru proti vodnej pare a vlhkosti. Okrem toho, že je vodotesný, má aj vysokú mechanickú odolnosť a ľahko sa zvára.

PROPAMETIC je tiež schopná poskytnúť vynikajúcu ochranu proti:

• ultrafialovým lúčom

• kyselinám a zásadám

• prechodu kyslíka a iných plynov

• prechodu pachov

• zhoršeniu farieb

PROPAMETIC bariérová fólia je k dispozícii v roliach s návinom 200 ma šírkach 1,0 m až 1,7 m, aby bolo možné vytvoriť rôzne obaly.

Bariérové systém chránia proti:

- klimatickým vplyvom, pretože majú zo všetkých známych fóliových materiálov najnižšiu priepustnosť pre vodu, vodnú paru a kyslík

- Agresívnym plynom a aerosolom, pre ktoré sú nepriepustné

- UV žiareniu, olejom, tukom, kyselinám a zásadám, ktorý dobre odolávajú

- Mikrobakteriálnemu napadnutiu, lebo vytvárajú podmienky, ktoré priebeh škodlivých procesov znemožňujú

Pre výrobu obalov z bariérových fólií dodávame tiež vhodné zváracie prístroje. Sú to ručné zváracie kliešte s veľkosťou šírky od 30 do 40 cm.