VCI

INHIBÍTOR KORÓZIE VCI (VOLATILE CORROSION INHIBITOR)

Pod pojmom VCI sa zvyčajne označuje chemická látka napustená spravidla priamo v obale (fólia, sáčok, papier..), ktorá sa postupne uvoľňuje a chráni zabalený obsah proti korózii.

VCI môže byť napustené v :

- papieroch Branorost, Multiguard, Ferrogard, Propatech papier

- fóliách Branofol, Propatech fólia, stretchfólii, bublinkovej fólii

- chipsoch - kúskoch buničiny (kartón) o rôznych rozmeroch

- roztokoch Branoral. Vstrekujú sa do dutín chránených dielcov

- olejoch Branorol. Na ochranu vnútorných súčastí strojov

Inhibítor sa trvalo odparuje zo svojho nosiča (papier, fólia.....). Výpary inhibítora sa rozpúšťajú v kondenzovanom vodnom filme na povrchu súčiastok a bránia vzniku koróznych prúdov. Jednoducho všade tam, kde je prítomný inhibítor VCI, korózia nevzniká. Pri dostatočnej koncentrácii inhibítora VCI je zaručená 100% - tná ochrana pred koróziou aj pri veľmi vysokej vlhkosti v obale, v ktorom je chránená súčiastka. Inhibítor sa odparuje veľmi pomaly, takže aj pri čiastočne poškodenom vonkajšom obale trvá ochrana dlho. Nie je nutné vyrobiť hermeticky uzavretý obal, ale odporúča sa vyrobiť obal čo najmenej priepustný, pretože sa tým predlžuje doba ochrany pred koróziou. Bežne sa používajú aj obyčajné kartónové krabice, v ktorých je okrem kovovej súčiastky aj hárok papiera s inhibítorom VCI.

Takýto obal poskytuje ochranu do 12 mesiacov. Pri tesnejších obaloch je ochrana 36 mesiacov (pri použití Branorostu, Branofolu) alebo 18 mesiacov (pri použití Multiguardu, Ferrogardu)

Inhibítor VCI má rôzne zloženie podľa toho na ochranu akého druhu kovu je určený. Najviac používané sú výrobky s inhibítorom VCI na ochranu ocele a liatiny a univerzálne, ktoré okrem ocele chránia aj farebné kovy. Vo fóliach sa používa univerzálny inhibítor.

Všeobecne platí zásada:

- inhibítory chrániace oceľ sú v dostatočnej koncentrácii po 15 minútach.

- inhibítor chrániaci farebné kovy poskytuje v uzavretom obale dokonalú ochranu po 24 hodinách.

Inhibítory sú aktívne do vzdialenosti 30 cm. Pri balení väčších celkov je potrebných viac nosičov inhibítora aby bola ochrana dokonalá.

Doplnkové informácie o inhibítoroch VCI Propatech