Silikagélové vysúšadlá

Pohlcovače vlhkosti na báze silikagélu. Dostupné vo vreckách aj sypané

Charakteristika

Propasil - silikagélové vysúšadlá

Silikagél je chemická látka - oxid kremičitý SiO2. Pohlcovaciu schopnosť má o 3,5 % vyššiu ako majú ekologické vysúšadlá. 

Medzi ich výhody patrí absolútna bezprašnosť, preto svoje využitie nachádzajú prevažne pri jemnej elektronike a vo farmácii. Ich vrecká sú schválené na kontakt s potravinami.

Nevýhodou je nákladnejšia likvidácia, keďže sa jedná o chemickú látku, ktorá nesmie byť zaradená do komunálneho odpadu. 

Formy dodania:

Propasil micro: 1 - 5g vrecká

- voľne sypané (10 kg vrecia)

- na základe požiadavky podľa normy DIN