Fólia Propatech

Antikorózna fólia s VCI a výrobky z nej

Charakteristika

PROPATECH VCI fólia FZ je špeciálna, transparentná, namodralá, multifunkčná polyetylénová fólia bez dusitanov, s aktívnou VCI - antikoróznou ochranou. Fólia je vodotesná, zvárateľná, a vhodná na balenie v automatických strojov, ako aj na výrobu vakov. Fólia neustále vyparuje do atmosféry malé množstvo aktívnych, účinných látok a tak chráni kovové povrchy aj vtedy keď nie sú v priamom dotyku s fóliou. Vzdialenosť fólie od kovu závisí od objemu obalu a doby, ktorá je prípustná na vytvorenie ochrannej atmosféry. Ako všeobecné pravidlo platí: pri 10 cm. Podľa objemu obalu môže trvať až 20 hodín, kým sa vytvorí dostatočná ochranná atmosféra.

Rozsah ochrany

Oceľ, liatina, pozinkovaná oceľ, nikel, hliník, chróm , zinok, meď a jej zliatiny sú pred koróziou chránené spoľahlivo. Odporúčame skúšku pri kadmiu a pri zliatinách horčíka.

Použitie

Aby vznikol čo najlepší stupeň využitia VCI- fólie PROPATECH VCI, malo by balenie tvoriť uzavretý priestor. Je potrebné sa vyhnúť a úplne vylúčiť možnosť vniknutia vody do zabaleného tovaru. Je nutné rešpektovať ďalšie základné pravidlá pre bezpečnú VCI ochranu.

Povrchy, ktoré majú byť chránené, musia byť suché, bez zbytkových stôp podporujúcich koróziu. Napríklad pot z rúk (preto je potrebné používať rukavice), agresívne látky z čistiacich prostriedkov a pod. Kyseliny alebo zásady môžu narušiť systém ochrany proti korózii. V prípade pochybností odporúčame vykonať skúšku znášanlivosti.

Diely, ktoré majú byť chránené, nesmú prísť do bezprostredného kontaktu s drevom, alebo materiálmi, ktoré obsahujú kyseliny(kartón).

PROPATECH VCI FZ je možné spracovávať tepelným impulzným a švovým zváraním. Ak sa balia silno naolejované diely, treba dávať pozor na to, aby potlačená strana smerovala von, pretože potlač by sa mohla pri kontakte s olejom rozmazať.

Kvalita fólií

PROPATECH VCI FZ S50, hrúbka: 50 μm

PROPATECH VCI FZ S70, hrúbka: 70 μm

PROPATECH VCI FZ S100, hrúbka: 100 μm

PROPATECH VCI FZ S150, hrúbka: 150 μm

Formy dodania

Plochá fólia, hárky, sáčky, vaky so záložkami, návleky, hadice, polohadice a hadice s postrannými záhybmi.

Skladovanie

Na suchom a chladnom mieste, chránenom proti slnečnému žiareniu. V originálnom balení je maximálna doba skladovania 12 mesiacov.

Bezpečnosť práce

PROPATECH VCI FZ nie je nebezpečným materiálom v zmysle vyhlášky o nebezpečných látkach. Pre bližšie informácie pozri list s bezpečnostnými údajmi.