Propabol

Bublinkové fólie s VCI a výrobky z nich

Materiál a charakteristika:

Propabol VCI v sebe spája výhody dvoch produktov: polyetylénovej bublinkovej fólie a obalov s inhibítormi VCI. Táto kombinácia poskytuje trojitú ochranu: proti korózii, príp. oxidácii, mechanickú ochranu pred otlčením výrobku a ochranu pred vonkajším prostredím.

Ako aj pri ostatných výrobkoch chrániacich prostredníctvom VCI inhibítora, chránené výrobky ostávajú suché, nevyžadujú dekonzerváciu a ihneď po vybalení sú požiteľné v ďalšom výrobnom procese

Formy dodania

Propabol VCI je dostupný vo forme roliek, hárkov alebo sáčkov.