Branofol

Antikorózne fólie s VCI inhibítorom a výrobky z nich

 Branofol fólie a výrobky z nich

Inhibítor VCI sa odparuje z fólie a vo vnútri

obalu vzniká ochranná atmosféra. Fólie majú

univerzálny inhibítor na ochranu ocele aj

farebných kovov. Najčastejšie používanou je

fólia Branofol M3.


Stretch fólia s VCI inhibítorom

Najviac sa používa pri balení zvitkov plechov

pri ich výrobe a ich expedícii. tiez je vhodná

na balenie strojných celkov.


Skinovacia fólia

Pre balenie menších súčiastok a náhradných

dielov sa používa balenie skinovaním.

Podložku tvorí kartón s inhibítorom VCI a

na vrchu je skinovacia fólia s VCI.