Multiguard

Antikorózny papier s inhibítorom VCI

 

 Zadať dopyt / kúpiť

 

Chrateristika

 

Proti korózii chrániace VCI papiere  MULTIguard neustále vyparujú malé množstvo účinných antikoróznych látok (VCI – princíp). V baleniach s týmito papiermi sa vytvára ochranná atmosféra, ktorá spoľahlivo zabraňuje vzniku korózie na kovových dieloch. Papiere MULTIguard pôsobia na dotyk, ale aj bezdotykovo do vzdialenosti až 30 cm voľne uloženého materiálu.

 

Rozsah ochrany

 

Oceľ, zinok, chróm, meď mosadz, bronz, čistý hliník, čistý cín. Pozor pri kadmiu, olove , pájkovacom cíne, horčíku, volfráme, molybdéne.

Pri náročnom použití, napr. pri ochrane liatiny odporúčame naše ochranné papiere BRANOrost. Doba ochrany: 18 mesiacov

 

Použitie

 

Kovové diely, ktoré majú byť chránené  pred koróziou napríklad počas prevozu alebo skladovania sa balia do papierov MULTIguard. (napr: jednoduchý obal kovových dielov, vyloženie nádob, preloženie...). Vzdialenosť papierov MULTIguard od kovu závisí od objemu obalu a od doby, ktorá je prípustná na vytvorenie ochrannej atmosféry. Ako všeobecné pravidlo platí: pri 30 cm vzdialenosti je plná ochrana dosiahnutá po 15 minútach pri železných kovoch, pri medi a zliatinách medi a 12 cm vzdialenosti po 24 hodinách. Čím tesnejší je vonkajší obal, tým dlhšia je doma ochrany.

Mazanie a olejovanie súčiastok je zbytočné. Balenie tvorí zároveň ochranu proti korózii. Manipulácia je jednoduchá a bezpečná, navyše vyhovuje predpisom na ochranu životného prostredia. Kovové diely je potrebné baliť čisté a suché.

 

Kvalita papiera

 

- MULTIguard 50 ca. 55 g/m2 hladký

- MULTIguard 70 ca. 77 g/m2 hladký

Na požiadanie je možné dodať aj krepované papiere, alebo papiere s vrstvou PE

 

Formy dodania

 

Rolky, hárky

 

Skladovanie

 

Na chladnom a suchom mieste, chránenom pred slnečným žiarením. V originálnom balení je možné skladovať max. 12 mesiacov.

 

Likvidácia odpadu

 

MULTIguard je látkovo zhodnotiteľný. Má označenie RESY. Pretože výhrevnosť je > 11 000 kJ/kg, materiál je možné energeticky zhodnotiť. Pokiaľ zhodnotenie nie je technicky možné, alebo je príliš náročné, môže byť materiál pri rešpektovaní miestnych predpisov uložený alebo spálený spolu s komunálnym odpadom.

 

Bezpečnosť práce

 

MULTIguard papiere nie sú nebezpečným materiálom v zmysle vyhlášky o nebezpečných látkach. Pri práci by malo byť zabezpečené dobré vetranie. Pri práci nejesť a nepiť ani na pracovisku neskladovať potraviny. Po práci umyť ruky a tvár. Pre bližšie informácie pozri list s bezpečnostnými údajmi. Papiere MULTIguard zodpovedajú TRGS 615.

 

multiguard2.jpg          multiguard1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako pracujú inhibítory

korózie VCI

jh.png

(ďalšie info)

 


Najpredávanejšie položky

Branorost

(papier s inhibítorom VCI na ochranu proti korózii)

 branorost1.jpg

 

Propatech papier

(papier s inhibítorom VCI na ochranu proti korózii)

corrosione-corrosion-korrosion-propatech-vci.jpg

 

Lamiflex / Propaflex
(Mechanická ochrana oválnych predmetov)

anillo_bobinas_anello_coil_ring_anneau_acier-kopia.jpg

 

Barierová fólia

(troj alebo štvorvrstvová fólia s vrstvou hliníka)

barierovefolie(s6).jpg

 

Vysúšadlá

(pohlcovače vlhkosti)

vysusovadla1(s1).jpg

 

Oleje Branotec

(na ochranu proti korózii)

branotec.png

 

Branofol

(fólia s inhibítorom VCI)

branofol2.jpg

 

Realizácia zámorských balení

s8.jpg bal21.jpg
 

Dopyt
Meno
Firma
E-mail
Vaša správa

Protispamová ochrana - prepíšte do spodného políčka obe slová.
Ak neviete prečítať kontrolné slová, použite tlačidlo na ich zmenu.