Branorost

Antikorózne papiere s inhibítorom VCI

 

Zadať dopyt / Kúpiť

 

Charakteristika

 

Antikorózne papiere BRANOrost vyparujú stále malé množstvo účinných látok proti korózií.
(VCI - Volatile Corrosion Inhibitors = prchavé látky chrániace proti korózii). V baleniach z týchto papierov sa tvorí ochranná atmosféra, ktorá zabraňuje tvorbe korózií na kovových dieloch. Papiere Branorost pôsobia na dotyk ale aj bezdotykovo do vzdialenosti až 30 cm voľne položeného materiálu.

 

Rozsah ochrany


BRANOrost R: oceľ, chróm, čistý cín, čistý hliník, liate železo. Opatrne pri kadmiu, zinku, nikle, olove, pájkovacieho cínu, horčíku, volfráme, molybdéne, medi a jej zliatinách.

 

BRANOrost M (bez dusitanov): rovnako ako BRANOrost R, ale s menšou ochranou pre liatinu

 

BRANOrost U (bez dusitanov): oceľ, liatina (len na dotyk), zinok, chróm, meď, mosadz, bronz, čistý hliník, čistý cín. Pozor na kadmium, olovo, pájkovací cín, horčík, volfrám, molybdén.

 

Použitie


Kovové diely, ktoré majú byť chránené pred koróziou napr. Počas prepravy a skladovania sa balia do papierov BRANOrost (napríklad jednoduché balenie kovových dielov, vyloženie nádob, medzivrstva...).

Vzdialenosť papierov BRANOrost od kovu závisí od obalu objemu a dobe, ktorá je prípustná na vytvorenie ochrannej atmosféry. Ako všeobecné pravidlo platí: pri 30 cm vzdialenosti sa plnej ochrany dosiahne po 15 minútach. Výnimkou sú druhy U- a V-. Tieto chránia liatinu len na kontakt. Čím je vonkajší obal tesnejší tým je ochrana dlhodobejšia.

Olejovanie a mazanie súčiastok je zbytočné. Kovové diely je možné použiť vždy bez čistenia. Balenie je zároveň ochranou proti korózii. Manipulácia je jednoduchá a bezpečná, navyše vyhovuje  predpisom na ochranu životného prostredia. Kovové povrchy, ktoré majú byť chránené je nutné baliť suché, bez usadenín, ako je napríklad pot z rúk, bez agresívnych látok z čistiacich prostriedkov  atď. Diely, ktoré majú byť chránené nesmú byť v kontakte s drevom alebo s materiálmi obsahujúcimi kyseliny. V balení je taktiež nutné vylúčiť znečistenie a vysokú relatívnu vlhkosť.

 

Kvalita papiera


Produkty BRANOrost sa dodávajú ako jednostranne alebo obojstranne účinné, hladké papiere v rôznych gramážach. Okrem toho existujú rôzne špeciálne prevedenia, napr. papiere krepované, potiahuté PP/PE, zlepiteľné teplom, vystužené textíliou, nehorľavé atď.

 

Formy dodania


Rolky, hárky, vaky, prístrihy.

 

Skladovanie


Skladovať v chlade a suchu, chrániť pred slnečným žiarením, maximálna doba skladovania v originálnom balení je 3 roky.

 

Likvidácia odpadu


BRANOrost je látkovo zhodnotiteľný. Má označenie Resy. Pretože sa výhrevnosť pohybuje

>11 000 kJ/kg, materiál je možné energeticky zhodnostiť. Pokiaľ toto zhodnotenie nie je technicky možné, alebo je príliš náročné, môže byť materiál pri rešpektovaní miestnych predpisov uložený alebo spálený spolu s komunálnym odpadom.

 

Bezpečnosť práce

 

Papiere BRANOrost nie sú nebezpečným materiálom v zmysle vyhlášky o nebezpečných látkach. Pri styku s materiálom by malo byť zabezpečené dobré vetranie priestoru. Pri práci nejesť a nepiť a po práci si umyť ruky a tvár.

 

branorost1.jpg  branorost2.jpg

 

 

 

 

 

 

Ako pracujú inhibítory

korózie VCI

jh.png

(ďalšie info)

 


Najpredávanejšie položky

Branorost

(papier s inhibítorom VCI na ochranu proti korózii)

 branorost1.jpg

 

Propatech papier

(papier s inhibítorom VCI na ochranu proti korózii)

corrosione-corrosion-korrosion-propatech-vci.jpg

 

Lamiflex / Propaflex
(Mechanická ochrana oválnych predmetov)

anillo_bobinas_anello_coil_ring_anneau_acier-kopia.jpg

 

Barierová fólia

(troj alebo štvorvrstvová fólia s vrstvou hliníka)

barierovefolie(s6).jpg

 

Vysúšadlá

(pohlcovače vlhkosti)

vysusovadla1(s1).jpg

 

Oleje Branotec

(na ochranu proti korózii)

branotec.png

 

Branofol

(fólia s inhibítorom VCI)

branofol2.jpg

 

Realizácia zámorských balení

s8.jpg bal21.jpg
 

Dopyt
Meno
Firma
E-mail
Vaša správa

Protispamová ochrana - prepíšte do spodného políčka obe slová.
Ak neviete prečítať kontrolné slová, použite tlačidlo na ich zmenu.