Branocop

Antikorózne papiere

 

Zadať dopyt / Kúpiť 

 

Rozsah ochrany

 

Meď, mosadz, bronz, niklová mosadz. Pozor na olovo, horčík, volfrám, molybdén.

 

Doba ochrany

 

Podľa klimatických podmienok a tesnosti obalu až 3 roky.

 

Použitie

 

Kovové diely, ktoré majú byť chránené proti korózii napríklad počas prevozu alebo skladovania sa balia do papierov BRANOcop (napríklad jednoduchý obal kovových dielov, vyloženie nádob, preloženie...). Vzdialenosť papierov BRANOcop od kovu zavisí od objemu obalu a doby, ktorá je prípustná na vytvorenie ochrannej atmosféry. Ako všeobecné pravidlo platí: pri 12 cm vzdialenosti je plná ochrana dosiahnutá po 24 hodinách. Čím je obal tesnejší, tým je zabezpečená dlhšia ochrana.Olejovanie a mazanie dielov je zbytočné. Balenie tvorí zároveň ochranu proti korózii. Manipulácia je jednoduchá a bezpečná, navyše vyhovuje aj predpisom na ochranu životného prostredia. Kovové diely, je potrebné baliť suché, bez koróznych usadenín ako je napríklad pot z rúk, bez agresívnych látok z čistiacich prostriedkov a pod. . Diely, ktoré majú byť chránené nesmú byť v kontakte s drevom alebo materiálmi obsahujúcimi kyseliny.

 

Kvalita papiera

 

Všetky základné druhy BRANOcop sa dodávajú ako hladké papiere v rôznych hrúbkach – jednostranne aj obojstranne účinné.

 

Formy dodania

 

Rolky, hárky, sáčky, viečka, výseky

 

Skladovanie

 

Na suchom a chladnom mieste, chránenom proti slnečnému žiareniu. V originálnom balení je maximálna doba skladovania 3 roky.

 

Likvidácia odpadu

 

BRANOcop je látkovo zhodnotiteľný. Má označenie RESY. Keďže výhrevnosť je >11 000 kJ/kg, materiál môže byť energeticky zhodnotený. Pokiaľ zhodnotenie nie je technicky možné, alebo je náročné, môže byť materiál pri rešpektovaní miestnych predpisov uložený alebo spálený spolu s komunálnym odpadom.

 

Bezpečnosť práce

 

Papiere BRANO-cop nie sú nebezpečným materiálom v zmysle vyhlášky o nebezpečných látkach. Pri práci s materiálom by malo byť zabezpečené dobré vetranie priestoru. Pri práci nejesť a nepiť, na pracovisku nepožívať potraviny. Po práci si umyť ruky a tvár.

 

branocop.jpg

 

Ako pracujú inhibítory

korózie VCI

jh.png

(ďalšie info)

 


Najpredávanejšie položky

Branorost

(papier s inhibítorom VCI na ochranu proti korózii)

 branorost1.jpg

 

Propatech papier

(papier s inhibítorom VCI na ochranu proti korózii)

corrosione-corrosion-korrosion-propatech-vci.jpg

 

Lamiflex / Propaflex
(Mechanická ochrana oválnych predmetov)

anillo_bobinas_anello_coil_ring_anneau_acier-kopia.jpg

 

Barierová fólia

(troj alebo štvorvrstvová fólia s vrstvou hliníka)

barierovefolie(s6).jpg

 

Vysúšadlá

(pohlcovače vlhkosti)

vysusovadla1(s1).jpg

 

Oleje Branotec

(na ochranu proti korózii)

branotec.png

 

Branofol

(fólia s inhibítorom VCI)

branofol2.jpg

 

Realizácia zámorských balení

s8.jpg bal21.jpg
 

Dopyt
Meno
Firma
E-mail
Vaša správa

Protispamová ochrana - prepíšte do spodného políčka obe slová.
Ak neviete prečítať kontrolné slová, použite tlačidlo na ich zmenu.