Antikorózne oleje a roztoky
Branorol 32/10   |   Branoral   |   Branotect   |  
Branotect

 

Charakteristika

 

Riedke kvapalné prostriedky na ochranu proti korózii z minerálnych olejov a petrolejových destilátov na ochranu proti korózii. BRANOTECT export a BRANOTECT A III neobsahujú ani silikón ani tu k z ovčej vlny.

 

 

BRANOTECT A III


Je mnohostrannou pomocou pri manipulácii s kovovými výrobkami. Na kovových plochách vytvára mimoriadne tenký, ale napriek tomu vysoko účinný prechodný ochranný film proti korózii. Pozdĺž kovovej povrchovej plochy pretečie do lícovania, škár, drážok a pórov. Maže všetky klzné kovové plochy a pohyblivé časti, uvoľňuje skorodované skrutky Má väčšiu priľnavosť ku kovu ako voda, preto je schopný dostať sa pod stopy vlhkosti na povrchu a vytlačiť ju. Má dobrú samozaceľovaciu schopnosť pri malom poškodení filmu. Po aplikácii na povrch súčiastky, po zaschnutí zostáva povrch súčiastky suchý.

 

Výhody:

 

Dlhodobá ochrana proti korózii.
Dobrá výdatnosť, 130-180 m2 / l.
Vynikajúca schopnosť tečenia. Dostane sa do každej škárky.
Dobrý mazací účinok a vodotesnosť.

 

Oblasti použitia:

 

Ochrana všetkých kovových častí, sériových výrobkov, presných výrobkov, konštrukčných skupín, strojov, ložísk, nástrojov, meradiel, spínacích kontaktov, všetkých pohyblivých častí pri preprave. Ako konzervovanie medzi jednotlivými stupňami spracovania, pri medziuskladňovaní, napr. zhotovenie zásob, koniec týždňa, podniková dovolenka alebo útlm. Ako pomoc pri montáži na mieste montáže. Vďaka svojej veľkej vzlínavosti uvoľňuje BRANOTECT AIII tiež silno zatiahnuté skrutky. Ďalšími oblasťami použitia sú domácnosť a automobil.

 

 

BRANOTECT EXPORT 

 

Je vhodný pre ochranu všetkých kovov. Na kovovom povrchu tvorí vysoko účinný ochranný film chrániaci dostatočne proti korózii s dobrou samozaceľujúcou schopnosťou.

 

Oblasti použitia

 

Chráni všetky kovové plochy, výrobky hromadnej výroby, presné súčiastky, stroje, príslušenstvo, náradie, meradlá, všetky mechanické diely. Je vhodný pre konzerváciu všetkých kovových dielov a súčiastok proti korózii na dlhší čas, napr. pri výrobe tovaru do zásoby, skladovaní náhradných dielov, dlhé prepravné trasy a rôzne klimatické zóny a dlhšie skladovanie na mieste určenia.

 

Spôsob aplikácie prostriedkov BRANOTEC

 

Ponorenie, natieranie, postrekovanie. Nenanášať na horúce časti.


Znášanlivosť

 

BRANOTECT nenarušuje väčšinu umelých hmôt a lakov. U výrobkov z bituménov a gumy je doporučená skúška znášanlivosti. Prírodný kaučuk môže pri dlhšom kontakte zväčšiť svoj objem.


Odstrániteľnosť

 

BRANOTECT je, pokiaľ je to pri tenkej hrúbke filmu vôbec potrebné, ľahko odstrániteľný všetkými obvyklými čistiacimi a odmasťovacími postupmi.         

 

 

 

Technické údaje

 

 

BRANOTECT AIII

BRANOTECT export

Výdatnosť

cca 180 m2/l

cca 45 m2/l

Hustota pri 20°C

0,814 g/m3

0,879 g/m3

Hrúbka filmu

cca 2 mikrometre

cca 10 mikrometrov

Povaha filmu

suchý

olejový

Doba uschýnania

cca 2 hodiny

cca 1 hodinu

Bod vzplanutia

61°C

40°C

Trieda nebezpečia (VbF)

A III

A II

Trvanie ochrany vo vhodnom obale

12-24 mesiacov

60 mesiacov

 

 

Formy dodania

 

- kanistre 20, 50 l

- sudy 200 l

- spreje á 400 ml (len branotect AIII)

 

Hygiena práce

 

BRANOTECT neobsahuje žiadne látky s povinnosťou označovania v zmysle predpisov o pracovných látkach. Je potrebné dbať na obvyklé bezpečnostné opatrenia pre manipuláciu s minerálnymi olejmi a horľavinami.

 

Likvidácia odpadu

 

BRANOTECT AIII a EXPORT sú odpadmi, ktoré vyžadujú zvláštny dohľad v zmysle zákona o recyklácii a zákona o odpadoch.

 

branotect.jpg

 

Ako pracujú inhibítory

korózie VCI

jh.png

(ďalšie info)

 


Najpredávanejšie položky

Branorost

(papier s inhibítorom VCI na ochranu proti korózii)

 branorost1.jpg

 

Propatech papier

(papier s inhibítorom VCI na ochranu proti korózii)

corrosione-corrosion-korrosion-propatech-vci.jpg

 

Lamiflex / Propaflex
(Mechanická ochrana oválnych predmetov)

anillo_bobinas_anello_coil_ring_anneau_acier-kopia.jpg

 

Barierová fólia

(troj alebo štvorvrstvová fólia s vrstvou hliníka)

barierovefolie(s6).jpg

 

Vysúšadlá

(pohlcovače vlhkosti)

vysusovadla1(s1).jpg

 

Oleje Branotec

(na ochranu proti korózii)

branotec.png

 

Branofol

(fólia s inhibítorom VCI)

branofol2.jpg

 

Realizácia zámorských balení

s8.jpg bal21.jpg
 

Dopyt
Meno
Firma
E-mail
Vaša správa

Protispamová ochrana - prepíšte do spodného políčka obe slová.
Ak neviete prečítať kontrolné slová, použite tlačidlo na ich zmenu.